กำหนดการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 22 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

21-22 ธันวาคม 2561
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการประชุม


Please click ้here to download the Program of the 22nd Annual Meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand

21-22 December 2018
Auditorium, Room 301, Mahachakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

กำหนดการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 22 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย