คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประวัติและผลงานของสมาคม ในการประชุม World Congress of Philosophy กรุ่งปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ไฟล์นำเสนอประวัติและผลงานของสมาคม ในการประชุม World Congress of Philosophy กรุ่งปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561