คลิปวีดิโอการเสวนาของสมาคมปรัชญาฯ ในหัวข้อ “ปรัชญาในสังคมไทย”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00-21.00 น. 

 

คลิปวีดิโอการเสวนาของสมาคมปรัชญาฯ ในหัวข้อ “ปรัชญาในสังคมไทย”