ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหรือเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เปิดรับบทความถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความในภาษาไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ การประชุมเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์

 

[ประชาสัมพันธ์] การประชุมเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1