การสัมมนาทางวิชาการประจำ​​​ปี​​ 2558 ของสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย
ร่วม​​​กับ​​​ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง​​ ​​สุนทรียศาสตร์และจริยศาสตร์กับโลกปัจจุบัน

วันที่​​ 6-7 มกราคม 2559
ณ​​ ​​อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพุธที่​​ 6 มกราคม 2559

08.00 – 08.45 ​​ ลงทะ​​​เบียน

08.45 – 09.00 ​​ พิธี​​​เปิด

นายกสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย​​ ​​กล่าวต้อนรับ​​​ผู้​​​เข้า​​​ร่วมสัมมนา
ผศ. ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ ​​กล่าวเปิดการสัมมนา

09.00 – 10.15 “How Do We Understand Human Values in the Age of Technology?” – ปาฐกถา​​​โดย​​ ​​รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์​​ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาฯ

10.15 – 10.25 ​​ รับประทานอาหารว่าง

10.25 – 10.55

ห้องที่ 1

ว่าด้วยกระบวนทัศน์เรื่อง “พระเจ้า” ที่ซ่อนอยู่ภายในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ – ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข

ห้องที่ 2

Adorno’s Critical Philosophy of Music – Shang-Wen Wang

10.55 – 11.25 น.

ห้องที่ 1
บทสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้ของความมุ่งหมายแบบรวมหมู่ – ปิยณัฐ ประถมวงษ์

ห้องที่ 2
Emotion, Phenomenology and Viewer Response Theory in Film – John G Wilson

 

11.25 -11.55 น.

ห้องที่ 1
บทบาทผู้นำสตรีไทยกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามแนวพุทธศาสน์ – ชมกร เศรษฐบุตร

ห้องที่ 2
Bringing Benefit to the World: A Mohist Approach to Global Citizenship – Paul Gallagher

 

11.55-12.25 น.

ห้องที่ 1
แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร: การประดิษฐ์สร้างประเพณี – ศนิ สุวรรณศรี และ ปัญญา เทพสิงห์

ห้องที่ 2
Moral Expressivism and the Inconsistency Problem – Prach Panchakunathorn

12.25 – 13.15 ​​ รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.15 อภิปราย “สุนทรียศาสตร์กับโลกปัจจุบัน”

​อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
ผศ. จรูญ โกมุตรัตนานนท์​ (คณะศิลปะศาสตร์ ม.รังสิต) (กำลังทาบทาม)
ผศ.บุญส่ง​ ชัยสิงห์กานานนท์ (คณะอักษรศาสตร์ ม. ศิลปากร)
​​ผู้​​​ดำ​​​เนินการอภิปราย​: ​ อ. ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค (คณะมนุษยศาสตร์ มศว.)

15.15 – 15.30 ​​ พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 ​ ประชุมสามัญประจำ​​​ปี​​ 2558 ​​ของสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย

 

วันพฤหัสบดีที่​​ 7 มกราคม 2559

9.00 – 11.30 อภิปราย “จริยศาสตร์กับโลกปัจจุบัน: ทฤษฏี สุขภาพและ เศรษฐกิจ”

ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
อ. เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
รศ. สิวลี ศิริไล (ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์))
ผู้ดำเนินการอภิปราย: อ. ดร. ปิยฤดี ไชยพร (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

11.30 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -13.30 น. Self-reflexivity and its philosophical dimension in the teachings of the Thai Forest Tradition – Dipti Visuddhangkoon

13.30 -14.00 น. On God in Karol Wojtyla’s Concept of Vertical Transcendence -John Paolo Juliano

14.00 -14.30 น. The Theory of Justification: the Critique of Theory and Its Application – Teerapong Jiaranaidilok

14.30 – 15.00 ศิลปะ ศาสนา และปรัชญา ในแนวคิด สปิริต ของเฮเกล – เกษมพงษ์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์

15.00 – 15.15 พักเบรค

15.15 – 15.45 จริยปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ข้อตระหนักในการศึกษาภาษา Moocs ของอินมา แอลวาเรซ์ – สิริจิตต์ ปันเงิน

15.45 – 16.15 การวางตัวในฐานะการใคร่ครวญทางจริยศาสตร์ในปรัชญาขงจื่อ – พรพรหม เพ็ญรัตน์

16.15 – 16.45 จริยศาสตร์ในวิถีชีวิตพยาบาลในโลกปัจจุบัน – อรชร ไกรจักร์

16.45 – 17.00 พิธีปิด

 

ลงทะเบียนได้หน้างาน
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 800 บาท
สมาชิกสมาคม 600 บาท
นิสิต นักศึกษา 400 บาท