สานเสวนาระหว่างศาสนา: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรำลึกถึง ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา